Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2017-10-11 13:18 przez Starszy Inspektor Katarzyna Bielska - Truszczyńska
Zmodyfikowane 2017-10-11 13:18 przez Starszy Inspektor Katarzyna Bielska - Truszczyńska
Termin składania ofert: 2017-10-19 11:00
Oddział Regionalny w Gdyni
Numer postępowania: OG-ZP.7720.42.2017

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2017-10-11
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawa tonerów i kartridżów do drukarek  i innego sprzętu biurowego

Rodzaj zamówieniadostawy
ZamawiającyOddział Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejNIE
Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiTermin wykonania zamówienia: od dnia podpisania do 31.12.2017 r.
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

1) cena brutto oferty: 60 %

2) skrócenie terminu dostawy: 40 %

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest sekretarz komisji przetargowej: Pani Katarzyna Bielska-Truszczyńska.

Miejsce i termin składania ofertKancelaria AMW OReg. w Gdyni, parter, pokój nr 20
ul. Marii Curie Skłodowskiej 19, 81 - 231 Gdynia

Termin: 2017-10-19 godz. 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofertAMW OReg Gdynia, III piętro, p.318
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia

Termin: 2017-10-19 godz. 11:30

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Treść ogłoszenia o postępowaniu
Data dodatnia: 11-10-2017 / Rozmiar pliku: 367 kB

Zmiany specyfikacji UWAGA: Ważne!

zmiana SIWZ
Data dodatnia: 13-10-2017 / Rozmiar pliku: 67 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Data dodatnia: 11-10-2017 / Rozmiar pliku: 430 kB
Załącznik nr 1 do SIWZ
Data dodatnia: 11-10-2017 / Rozmiar pliku: 275 kB
Załącznik nr 2 do SIWZ
Data dodatnia: 11-10-2017 / Rozmiar pliku: 207 kB
Załącznik nr 3 do SIWZ
Data dodatnia: 11-10-2017 / Rozmiar pliku: 275 kB
Załącznik nr 4 do SIWZ
Data dodatnia: 11-10-2017 / Rozmiar pliku: 359 kB
Załącznik nr 5 do SIWZ
Data dodatnia: 11-10-2017 / Rozmiar pliku: 188 kB
Załącznik nr 6 do SIWZ
Data dodatnia: 11-10-2017 / Rozmiar pliku: 331 kB
Załącznik nr 2 - w formie edytowalnej
Data dodatnia: 17-10-2017 / Rozmiar pliku: 25 kB
Załącznik nr 3 - w wersji edytowalnej
Data dodatnia: 17-10-2017 / Rozmiar pliku: 57 kB

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedz na pytanie
Data dodatnia: 13-10-2017 / Rozmiar pliku: 73 kB
Odpowiedz na pytanie nr 2
Data dodatnia: 17-10-2017 / Rozmiar pliku: 47 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert
Data dodatnia: 20-10-2017 / Rozmiar pliku: 72 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube