Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2017-10-12 09:53 przez Specjalista Piotr Skorek
Zmodyfikowane 2017-10-27 14:22 przez Specjalista Piotr Skorek
Termin składania ofert: 2017-10-27 11:00
Oddział Regionalny w Olsztynie
Numer postępowania: OO-ZP.7720.57.2017

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2017-10-12
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Remont pokoi internatowych, naprawa kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w Przasnyszu przy ul. Wojskowej 11

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Olsztynie
ul. Kasprowicza 1
10-219 Olsztyn

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejNIE
Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacji75 dni od zawarcia umwy
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena ofertowa brutto - 60 %

Termin realizacji zamówienia - 20 %

Udzielona gwarancja - 20 %

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Wiesław Mączyński - 89 536-31-41

Miejsce i termin składania ofertKancelaria - pokój 113
10-219 Olsztyn ul. Kasprowicza 1

Termin: 2017-10-27 godz. 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofertsala konferencyjna- pokój 233
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oreg Olsztyn ul. Kasprowicza 1 pok.233

Termin: 2017-10-27 godz. 12:00

Treść ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu na stronę bzp
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 375 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 565 kB
formularz oferty wraz z oświadczeniami
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 33 kB
opis przedmiotu zamówienia
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 121 kB
karta gwarancji i rękojmi
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 217 kB
przedmiary robót
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 2045 kB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 289 kB
wzór umowy
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 375 kB

Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert na stronę www
Data dodatnia: 27-10-2017 / Rozmiar pliku: 625 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube