Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2017-10-12 11:59 przez Specjalista Eliza Piętka
Zmodyfikowane 2017-10-12 11:59 przez Specjalista Eliza Piętka
Termin składania ofert: 2017-11-21 11:00
Oddział Regionalny w Gdyni
Numer postępowania: OG-ZP.7720.39.2017

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2017-10-12
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Usługi publikacji ogłoszeń ustawowych, reklam oraz innych informacji związanych z działalnością Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w prasie codziennej”.

Rodzaj zamówieniausługi
ZamawiającyOddział Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia

e-mail
Zakres wartościkwota ≥ od kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

 Cz. I – zasięg dziennika regionalny - województwo pomorskie;

Cz. II - zasięg dziennika – ogólnopolski. 

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiUmowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.
WadiumWykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Cz. I - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100); Cz. II – 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100);
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1)        Cena brutto oferty - 60% kryterium C1;

2)        Termin realizacji usługi od dnia otrzymania zlecenia –  20% kryterium C2;

3)        Termin płatności za fakturę – 20% kryterium C3.

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: sekretarz komisji przetargowej: Pani Eliza Piętka

Miejsce i termin składania ofertKancelaria AMW OReg. w Gdyni, parter, pokój nr 20
ul. Marii Curie Skłodowskiej 19, 81 - 231 Gdynia

Termin: 2017-11-21 godz. 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofertAMW OReg Gdynia, III piętro, p.318
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia

Termin: 2017-11-21 godz. 11:30

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 138 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data dodatnia: 20-10-2017 / Rozmiar pliku: 67 kB

Zmiany specyfikacji UWAGA: Ważne!

Zmiana SIWZ
Data dodatnia: 20-10-2017 / Rozmiar pliku: 29 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ+załączniki
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 2203 kB
Załącznik nr 2 w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 27 kB
Załacznik nr 3 w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 24 kB
Załacznik nr 5 w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 550 kB
Załacznik nr 6 w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 23 kB
Załacznik nr 7 w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 72 kB

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedz na pytanie do SIWZ
Data dodatnia: 20-10-2017 / Rozmiar pliku: 72 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert
Data dodatnia: 21-11-2017 / Rozmiar pliku: 44 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube