Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2017-10-12 13:01 przez Specjalista Barbara Sitko
Zmodyfikowane 2017-10-12 13:01 przez Specjalista Barbara Sitko
Termin składania ofert: 2017-10-27 10:00
Oddział Regionalny w Krakowie
Numer postępowania: OK-ZP.7720.50.2017

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2017-10-12
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Remont przed ponownym zasiedleniem lokali mieszkalnych w zasobie Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Krakowie
ul. Montelupich 3
31-155 Kraków

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

Część 1 - Kraków

Część 2 - Bielsko-Biała

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiMaksymalnie: część 1 - 21 dni; część 2 - 30 dni. Termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

1)   Cena brutto oferty   -  60 %

2)   Skrócenie terminu realizacji  -  20 %

3)   Udzielona gwarancja  - 20 %

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Barbara Sitko

Miejsce i termin składania ofertBiuro Obsługi Klienta
31-155 Kraków ul. Montelupich 3

Termin: 2017-10-27 godz. 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofertPokój nr 59 - sala odpraw (I piętro)
31-155 Kraków ul. Montelupich 3

Termin: 2017-10-27 godz. 10:30

Treść ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie BZP 601301-N-2017
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 906 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz zal. 3-6 do SIWZ
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 319 kB
zal. 1.1 do SIWZ cz. 1 Przedmiary - Mogilska 70m16 Kraków
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 6317 kB
zal. 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 129 kB
zal. 8 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 154 kB
zal. 9.1 do SIWZ Wytyczne_Prezesa AMW 3_2014
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 7119 kB
zal. 9.2 do SIWZ Wytyczne Prezesa AMW nr 1 2017
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 2934 kB
zal. 3-6 do SIWZ - Formularze w wersji edytowalnej
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 61 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube