Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2017-10-12 14:01 przez Specjalista Dariusz Ewczyński
Zmodyfikowane 2017-10-27 13:57 przez Specjalista Dariusz Ewczyński
Termin składania ofert: 2017-10-27 09:00
Oddział Regionalny w Olsztynie
Numer postępowania: OO-ZP.7720.60.2017

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2017-10-12
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Remont systemu odwodnienia parkingu z rozbudową, teren parkingu przy budynku mieszkalnym w Morągu ul. Leśna 44.

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Olsztynie
ul. Kasprowicza 1
10-219 Olsztyn

e-mail
Zakres wartościponiżej 30 000 €
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejNIE
Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacji45 dni od dnia zawardcia umowy.
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena ofertowa brutto - 60%

Udzielona gwarancja - 20%

Termin wykonania zmaówienia - 20%

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

1. Sekretarz komisji przetargowej: Dariusz Ewczyński sprawy proceduralne, tel. 895363182.

2. Członek komisji przetargowej: Grzegorz Downar, sprawy merytoryczne, tel. 895363146.

Miejsce i termin składania ofertKancelaria - pokój 113
10-219 Olsztyn ul. Kasprowicza 1

Termin: 2017-10-27 godz. 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofertpokój 233 - sala konferencyjna
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalnyw Olsztynie ul. Kasprowicza 1 10-219 Olsztyn 

Termin: 2017-10-27 godz. 10:00

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 539 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 644 kB
Specyfikacja Techniczna
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 226 kB
Przedmiar robót
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 44 kB
Opis przyłączy
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 942 kB
Rysunek nr 1
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 700 kB
Rysunek nr 2
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 449 kB
Załączniki wersja edytowalna
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 51 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
Data dodatnia: 27-10-2017 / Rozmiar pliku: 302 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube