Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2017-10-12 14:22 przez Specjalista Katarzyna Liebner
Zmodyfikowane 2017-10-12 14:22 przez Specjalista Katarzyna Liebner
Termin składania ofert: 2017-10-27 10:00
Oddział Regionalny w Szczecinie
Numer postępowania: OS-ZP.7720.32.2017

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2017-10-12
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 11/45 i utwardzenie powierzchni gruntu wraz z odwodnieniem na działce nr 11/42 na potrzeby budynku przy ul. Wielkopolskiej 8ABC w Kołobrzegu - zadanie inwestycyjne SZ W07 Kołobrzeg

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Szczecinie
ul. Potulicka 2
70-230 Szczecin

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejNIE
Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiZamówienie należy wykonać w terminie do 18.12.2017 r.
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

  cena oferty brutto – 60%

 długość gwarancji – 40%

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Katarzyna Liebner – sprawy proceduralne

Magdalena Subocz - sprawy merytoryczne

Miejsce i termin składania ofertAgencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie

ul. Potulicka 2

70-952 Szczecin

pok. 18 ( parter )Termin: 2017-10-27 godz. 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofertAgencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie

ul. Potulicka 2
70-952 Szczecin

pok. 200 ( II piętro )

 Termin: 2017-10-27 godz. 10:30

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 318 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ+załączniki
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 260 kB
Z6-STWiORB
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 15026 kB
Z7-Przedmiar
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 1136 kB
Z8-Projekt budowlany
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 2018 kB
Załączniki nr 1, 2, 3, 4 w wwersji edytowalnej
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 26 kB
PRZEDMIAR Wielkopolska KOŁOBRZEG 24.10.17
Data dodatnia: 24-10-2017 / Rozmiar pliku: 31 kB

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania
Data dodatnia: 19-10-2017 / Rozmiar pliku: 345 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofert
Data dodatnia: 27-10-2017 / Rozmiar pliku: 186 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube