Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2017-10-12 15:22 przez Specjalista Piotr Skorek
Zmodyfikowane 2017-10-27 13:44 przez Specjalista Piotr Skorek
Termin składania ofert: 2017-10-27 10:00
Oddział Regionalny w Olsztynie
Numer postępowania: OO-ZP.7720.56.2017

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2017-10-12
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Remont 4 lokali mieszkalnych w zasobie OReg AMW w Olsztynie

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Olsztynie
ul. Kasprowicza 1
10-219 Olsztyn

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

część 1 - Komorowo, ul. Bociańskiego 2/10;

część 2- Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 12/16;

część 3 - Bartoszyce, ul. Gosiewskiego 1/2;

część 4 - Bartoszyce, ul. Wyszyńskiego 9B/17;

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacji30 dni od podpisania umowy
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena ofertowa brutto - 60 %

Termin wykonania zamówienia - 30 %

Udzielona gwarancja - 10 %

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Wiesław Mączyński - 89-536-31-41

Miejsce i termin składania ofertKancelaria - pokój 113
10-219 Olsztyn ul. Kasprowicza 1

Termin: 2017-10-27 godz. 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofertsala konferencyjna- pokój 233
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oreg Olsztyn ul. Kasprowicza 1 pok.233

Termin: 2017-10-27 godz. 11:00

Treść ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu na stronę bzp
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 390 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

przedmiary robót
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 6360 kB
Formularz oferty wraz z załącznikami
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 26 kB
SIWZ na stronę www
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 425 kB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót budowlanych
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 457 kB
wzór umowy
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 288 kB
opis przedmiotu zamówienia
Data dodatnia: 13-10-2017 / Rozmiar pliku: 571 kB
przedmiary robót 2
Data dodatnia: 13-10-2017 / Rozmiar pliku: 779 kB

Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert na stronę www
Data dodatnia: 27-10-2017 / Rozmiar pliku: 643 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube