Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2017-10-12 15:33 przez Specjalista Eliza Piętka
Zmodyfikowane 2017-10-12 15:33 przez Specjalista Eliza Piętka
Termin składania ofert: 2017-10-27 12:00
Oddział Regionalny w Gdyni
Numer postępowania: OG-ZP.7720.44.2017

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2017-10-12
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

"Remont kwater internatowych w zasobie OR AMW Gdynia – Chojnice i Darłowo"

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część I

1

Chojnice

31 Stycznia 40/11

2

Chojnice

Sportowa 5/15

Część II 

3

Darłowo

Zwycięstwa 6/2

4

Darłowo

Zwycięstwa 7A/7

5

Darłowo

Zwycięstwa 7B/3

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiTermin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert z zastrzeżeniem tylko dwóch opcji: 40 dni, 45 dni.
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

1)   cena brutto oferty - 60%

2)   termin gwarancji - 30% (nie krócej niż 24 miesiące, maksymalnie 36 miesięcy)

3)   termin wykonania zamówienia - 10%

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest sekretarz komisji: Eliza Piętka.

Miejsce i termin składania ofertKancelaria AMW OReg. w Gdyni, parter, pokój nr 20
ul. Marii Curie Skłodowskiej 19, 81 - 231 Gdynia

Termin: 2017-10-27 godz. 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofertAMW OReg Gdynia, III piętro, p.318
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia

Termin: 2017-10-27 godz. 12:30

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 500 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ plus załączniki
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 2749 kB
Przedmiary część I
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 1012 kB
Przedmiary część II
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 854 kB
Załącznik nr 1 do SIWZ w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 41 kB
Załącznik nr 2 do SIWZ w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 21 kB
Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 24 kB
Załącznik nr 4 do SIWZ w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 21 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia
Data dodatnia: 09-11-2017 / Rozmiar pliku: 32 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube