Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2017-10-12 15:57 przez Specjalista Eliza Piętka
Zmodyfikowane 2017-10-12 15:57 przez Specjalista Eliza Piętka
Termin składania ofert: 2017-10-27 10:30
Oddział Regionalny w Gdyni
Numer postępowania: OG-ZP.7720.45.2017

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2017-10-12
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

"Remont lokali mieszkalnych przed zasiedleniem w zasobieOR AMW Gdynia"

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia

e-mail
Zakres wartościponiżej 30 000 €
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części:

Część I

1

Gdynia

Gorczycowa 1D / 2

2

Gdynia

Australijska 5 A / 3

Część II 

4

Słupsk

M.A. Emelianow 2 / 27

Część III

5

Gdańsk

Partyzantów 41/5

6

Pruszcz Gd.

Sikorskiego 44/7

Część IV

8

Malbork

Grudziądzka 26 A /5

Część V

11

Rumia

Krakowska 5B/29

Część VI

12

Siemirowice

Os. Na Skarpie 12/33

13

Siemirowice

Os. Na Skarpie 12 / 4

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiTermin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert z zastrzeżeniem, tylko dwóch opcji 30 dni i 35 dni.
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

1)   cena brutto oferty - 60%

2)   termin gwarancji - 30% (nie krócej niż 24 miesiące, maksymalnie 36 miesięcy)

3)   termin wykonania zamówienia- 10% (30 lub 35 dni)

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: w zakresie proceduralnym: Eliza Piętka

Miejsce i termin składania ofertKancelaria AMW OReg. w Gdyni, parter, pokój nr 20
ul. Marii Curie Skłodowskiej 19, 81 - 231 Gdynia

Termin: 2017-10-27 godz. 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofertAMW OReg Gdynia, III piętro, p.318
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia

Termin: 2017-10-27 godz. 11:00

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 616 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ plus załączniki
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 1256 kB
Przedmiary część I
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 426 kB
Przedmiary część II
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 213 kB
Przedmiary część III
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 1172 kB
Przedmiary część IV
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 542 kB
Przedmianry część V
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 529 kB
Przedmiary część VI
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 481 kB
Załącznik nr 1 do SIWZ w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 44 kB
Załącznik nr 2 do SIWZ w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 21 kB
Załącznik nr 3 do SIWZ w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 24 kB
Załącznik nr 4 do SIWZ w wersji do edycji
Data dodatnia: 12-10-2017 / Rozmiar pliku: 21 kB
Załącznik nr 5 do SIWZ
Data dodatnia: 13-10-2017 / Rozmiar pliku: 883 kB
Załącznik nr 6 do SIWZ
Data dodatnia: 13-10-2017 / Rozmiar pliku: 312 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia
Data dodatnia: 30-10-2017 / Rozmiar pliku: 53 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube