Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-09 09:00
Oddział Regionalny w Poznaniu
Numer zamówienia: OP-ZP.7720.13.2018

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Utworzone 2018-04-24 11:31 przez Specjalista Emilia Nawrot
Zmodyfikowane 2018-04-24 11:31 przez Specjalista Emilia Nawrot
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-07 11:30
Oddział Regionalny we Wrocławiu
Numer zamówienia: OX-ZP.7720.5.2018

Wykonanie tablic i banerów wraz z dostawą i montażem oraz wykonanie druku solwentowego na nośniku typu folia samoprzylepna z dostawą i wyklejeniem na nieruchomościach z zasobu Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

Utworzone 2018-04-24 12:14 przez Starszy Specjalista Alekandra Pietrzak-Świsterska
Zmodyfikowane 2018-04-24 12:30 przez Starszy Specjalista Alekandra Pietrzak-Świsterska
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-08 09:30
Biuro Prezesa AMW
Numer zamówienia: BP-DZP.7720.45.2018/62/2018

Remont internatu przy ulicy Dąbrowskiego 68 w zasobie OR w Warszawie

Utworzone 2018-04-23 14:55 przez Referent Tomasz Danielski
Zmodyfikowane 2018-04-23 14:55 przez Referent Tomasz Danielski
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-08 12:00
Oddział Regionalny w Gdyni
Numer zamówienia: OG-ZP.7720.17.2018

„Remont lokali mieszkalnych przed zasiedleniem w zasobie OR AMW Gdynia”

Utworzone 2018-04-23 15:35 przez Specjalista Eliza Piętka
Zmodyfikowane 2018-04-23 15:35 przez Specjalista Eliza Piętka
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-07 09:30
Biuro Prezesa AMW
Numer zamówienia: BP-DZP.7720.44.2018/61/2018

Remont pomieszczeń WC na parterze i na 4 piętrze w siedzibie OR w Bydgoszczy

Utworzone 2018-04-20 09:07 przez Referent Tomasz Danielski
Zmodyfikowane 2018-04-20 09:07 przez Referent Tomasz Danielski
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-09 12:00
Oddział Regionalny w Gdyni
Numer zamówienia: OG-ZP.7720.15.2018

Budowa sieci i przyłączy sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicach DN 20-150 mm i łącznej długości ca 1650 m na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach – I i II etap zadania OG V19.

Utworzone 2018-04-19 15:04 przez Specjalista Eliza Piętka
Zmodyfikowane 2018-04-19 15:04 przez Specjalista Eliza Piętka
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-04-27 09:30
Biuro Prezesa AMW
Numer zamówienia: BP-DZP.7720.39.2018/52/2018

Świadczenie usług w zakresie reklamy zewnętrznej na potrzeby Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie

Utworzone 2018-04-18 15:12 przez Referent Tomasz Danielski
Zmodyfikowane 2018-04-18 15:12 przez Referent Tomasz Danielski
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-06-04 12:00
Oddział Regionalny w Gdyni
Numer zamówienia: OG-ZP.7720.14.2018

"Świadczenie usług utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni terenów zewnętrznych przyległych do budynków oraz terenów działek niezabudowanych AMW."

Utworzone 2018-04-18 18:36 przez Specjalista Eliza Piętka
Zmodyfikowane 2018-04-18 18:36 przez Specjalista Eliza Piętka
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-24 10:00
Oddział Regionalny w Krakowie
Numer zamówienia: OK-ZP.7720.7.2018

Świadczenie usług stałego dostępu do internetu lub internetu i telewizji w internatach znajdujących się w zasobie AMW OR w Krakowie.

Utworzone 2018-04-17 10:06 przez Specjalista Jerzy Kasprzyk
Zmodyfikowane 2018-04-17 10:15 przez Specjalista Jerzy Kasprzyk
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu: 2018-05-24 09:30
Biuro Prezesa AMW
Numer zamówienia: BP-DZP.7720.6.2018/25/2018

Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do Biura Prezesa i Oddziałów Regionalnych Agencji Mienia Wojskowego

Utworzone 2018-04-17 10:55 przez Referent Tomasz Danielski
Zmodyfikowane 2018-04-17 10:55 przez Referent Tomasz Danielski

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube