Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2018-10-19 09:59 przez Specjalista Barbara Czarnecka-Łobko
Zmodyfikowane 2019-02-19 14:38 przez Specjalista Barbara Czarnecka-Łobko
Uwaga, nowy termin składania ofert
Termin składania ofert: 2019-02-28 12:00
Oddział Regionalny w Lublinie
Numer postępowania: OL-ZP.7720.4.2018

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2018-10-19
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim oraz zasięgu lokalnym obejmującym województwo podkarpackie oraz lubelskie

Rodzaj zamówieniausługi
ZamawiającyOddział Regionalny w Lublinie
ul. Łęczyńska 1
20-309 Lublin

e-mail
Zakres wartościkwota ≥ od kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

Część 1 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji: ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim

Część 2 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji w prasie o zasięgu lokalnym ukazującym się na terenie województwa podkarpackiego

Część 3 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym ukazującym się na terenie województwa lubelskiego

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
WadiumCzęść 1: 1 363,00 zł; Część 2: 148,00 zł; Część 3: 131,00 zł;
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

1.   cena- waga  60%;

2.   termin realizacji zlecenia - waga 40%.

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

-     członek komisji przetargowej: Pani Małgorzata Skrzypek – w zakresie merytorycznym, tel. 81 474 61 79

-     sekretarz komisji przetargowej: Pani Barbara Czarnecka-Łobko – w zakresie proceduralnym, tel. 81 474 61 51

Miejsce i termin składania ofertAgencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie, pok. nr 22 - Kancelaria (parter)
ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin

Termin: 2019-02-28 godz. 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofertAgencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie, pok. 108 - Sala konferencyjna ( I piętro)
ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin

Termin: 2019-02-28 godz. 12:30

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 19-10-2018 / Rozmiar pliku: 137 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data dodatnia: 23-11-2018 / Rozmiar pliku: 72 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE
Data dodatnia: 28-11-2018 / Rozmiar pliku: 69 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 72 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-II opublikowane w DUUE
Data dodatnia: 27-12-2018 / Rozmiar pliku: 69 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - III
Data dodatnia: 16-01-2019 / Rozmiar pliku: 71 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE
Data dodatnia: 22-01-2019 / Rozmiar pliku: 68 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-IV opublikowane w DUUE
Data dodatnia: 24-01-2019 / Rozmiar pliku: 68 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.01.2019 r.
Data dodatnia: 31-01-2019 / Rozmiar pliku: 72 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE
Data dodatnia: 04-02-2019 / Rozmiar pliku: 68 kB

Zmiany specyfikacji UWAGA: Ważne!

Zmiana SIWZ
Data dodatnia: 23-11-2018 / Rozmiar pliku: 464 kB
Zmieniona SIWZ- tekst jednolity
Data dodatnia: 23-11-2018 / Rozmiar pliku: 417 kB
Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy
Data dodatnia: 23-11-2018 / Rozmiar pliku: 212 kB
Zmiana SIWZ II
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 508 kB
Zmiana SIWZ- III
Data dodatnia: 16-01-2019 / Rozmiar pliku: 506 kB
Zmiana SIWZ- 31.01.2019 r.
Data dodatnia: 31-01-2019 / Rozmiar pliku: 507 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ
Data dodatnia: 19-10-2018 / Rozmiar pliku: 110 kB
Załącznik nr 1 do SIWZ- OPZ
Data dodatnia: 19-10-2018 / Rozmiar pliku: 248 kB
Załącznik 2-5 do SIWZ - Formularz ofertowy i Oświadczenia Wykonawcy
Data dodatnia: 19-10-2018 / Rozmiar pliku: 252 kB
Załącznik nr 6 do SIWZ- JEDZ
Data dodatnia: 19-10-2018 / Rozmiar pliku: 125 kB
Załącznik nr 7 do SIWZ- IPU
Data dodatnia: 19-10-2018 / Rozmiar pliku: 1421 kB
INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU
Data dodatnia: 19-02-2019 / Rozmiar pliku: 13 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube