Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2018-12-21 16:33 przez Główny Specjalista Elżbieta Łaziuk
Zmodyfikowane 2019-01-15 16:01 przez Główny Specjalista Elżbieta Łaziuk
Uwaga, nowy termin składania ofert
Termin składania ofert: 2019-01-15 11:00
Biuro Prezesa AMW
Numer postępowania: BP-DZP.7720.83.2018/95/2018

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2018-12-21
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, kwaterach internatowych i lokalach użytkowych będących własnością Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Warszawa

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyBiuro Prezesa AMW
ul. Nowowiejska 26a
00-911 Warszawa

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejNIE
Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacji70 dni od dnia zawarcia umowy
Wadium2000,00 (dwa tysiące zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

1) cena 60%

2) termin realizacji 40%

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

sekretarz komisji p. Elżbieta Łaziuk

e-mail: dzp.bp@amw.com.pl

Miejsce i termin składania ofertBiuro Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa

Termin: 2019-01-15 godz. 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofertBiuro Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa

Termin: 2019-01-15 godz. 11:30

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 5311 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data dodatnia: 28-12-2018 / Rozmiar pliku: 285 kB

Zmiany specyfikacji UWAGA: Ważne!

Zmiana treści SIWZ
Data dodatnia: 28-12-2018 / Rozmiar pliku: 406 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ
Data dodatnia: 28-12-2018 / Rozmiar pliku: 441 kB
zał nr 2 do SIWZ formularz oferty edytowalny1
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 39 kB
zał. nr 1 do SIWZ OPZ
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 808 kB
zał. nr 2 do SIWZ formularz oferty edytowalny
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 39 kB
zał nr 3 do SIWZ Oświadczenie bpw
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 57 kB
zał nr 4 do SIWZ oświadczenie gk
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 59 kB
zał nr 5 do SIWZ umowa
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 558 kB
zał nr 6 do SIWZ Przedmiar
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 15 kB
zał nr 7 do SIWZ STWiOR
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 192 kB
zał nr 8 do SIWZ Wykaz osób
Data dodatnia: 21-12-2018 / Rozmiar pliku: 251 kB

Odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienie treści SIWZ
Data dodatnia: 03-01-2019 / Rozmiar pliku: 309 kB
Wyjaśnienie treści SIWZ 2
Data dodatnia: 11-01-2019 / Rozmiar pliku: 310 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
Data dodatnia: 15-01-2019 / Rozmiar pliku: 417 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube