Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2018-12-31 12:16 przez Specjalista Eliza Piętka
Zmodyfikowane 2018-12-31 12:16 przez Specjalista Eliza Piętka
Termin składania ofert: 2019-01-15 11:00
Oddział Regionalny w Gdyni
Numer postępowania: OG-ZP.7720.51.2018

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2018-12-31
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Wymiana balustrad balkonowych i częściowych remont posadzek na balkonach oraz mycie i konserwacja impregnatem elewacji balkonowej

Hel ul. Żeromskiego 2, 4, 6.”

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

      Część I: Hel, ul. Żeromskiego 2;

      Część II: Hel, ul. Żeromskiego 4;

      Część III: Hel, ul. Żeromskiego 6.

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiTermin realizacji, stanowi jedno z kryterium oceny ofert z zastrzeżeniem iż nie może być dłuższy niż do 15.07.2019 r. od dnia wprowadzenia na teren budowy.
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)        cena brutto oferty - waga 60 %,

b)        okres gwarancji - waga 30 %,

c)        termin wykonania zamówienia – 10%.

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

 Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest sekretarz komisji przetargowej: Pani Eliza Piętka

Miejsce i termin składania ofertKancelaria AMW OReg. w Gdyni, parter, pokój nr 20
ul. Marii Curie Skłodowskiej 19, 81 - 231 Gdynia

Termin: 2019-01-15 godz. 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofertAMW OReg Gdynia, III piętro, p.318
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia

Termin: 2019-01-15 godz. 11:30

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 31-12-2018 / Rozmiar pliku: 839 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ + załączniki 1,2,3
Data dodatnia: 31-12-2018 / Rozmiar pliku: 402 kB
Załacznik nr 4 do SIWZ
Data dodatnia: 31-12-2018 / Rozmiar pliku: 316 kB
Załacznik nr 5 do SIWZ
Data dodatnia: 31-12-2018 / Rozmiar pliku: 91 kB
Załacznik nr 6 do SIWZ
Data dodatnia: 31-12-2018 / Rozmiar pliku: 839 kB
Załacznik nr 1,2,3,7 do SIWZ w wersji do edycji
Data dodatnia: 31-12-2018 / Rozmiar pliku: 55 kB
Załacznik nr 8 do SIWZ
Data dodatnia: 31-12-2018 / Rozmiar pliku: 174 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia
Data dodatnia: 16-01-2019 / Rozmiar pliku: 48 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube