Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2019-01-02 14:41 przez Specjalista Barbara Czarnecka-Łobko
Zmodyfikowane 2019-01-11 11:23 przez Specjalista Barbara Czarnecka-Łobko
Oddział Regionalny w Lublinie
Numer postępowania: OL-ZP.7720.11.2018

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2019-01-02
Tryb zamówieniaZamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Przedmiot zamówienia

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny w Lublinie Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 6 części.

Rodzaj zamówieniausługi
ZamawiającyOddział Regionalny w Lublinie
ul. Łęczyńska 1
20-309 Lublin

e-mail
Zakres wartościkwota ≥ od kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

I część – Całodobowa ochrona nieruchomości położonej w Kraśniku przy ulicy Kolejowej 24

II część – Całodobowa ochrona nieruchomości położonej w Kraśniku przy ulicy Lubelskiej 159

III część - Całodobowa ochrona nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej przy ulicy Łomaska (MPS)

IV część - Całodobowa ochrona nieruchomości położonej w Nisku i Stalowej Woli MPZP

V część -  Całodobowa ochrona nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Łęczyńskiej 1

VI część – Całodobowa ochrona nieruchomości położonej w Nałęczowie przy ulicy Spółdzielczej 4B.

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiod 01.03.2019 roku do 31.05.2020 roku
WadiumI część 11 897,00 zł, II cęść 5 948,00 zł, III cęść 5 948,00 zł, IV cęść 5 948,00 zł, V cęść 5 948,00 zł, VI cęść 5 948,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

1)                 Cena oferty brutto – 60%

2)                częstotliwość patrolowania terenu” nieruchomości wykonanych przez pracowników ochrony – 20 %

3)                organizacja nadzoru” – 20 %

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

sekretarz komisji przetargowej: Pani Barbara Czarnecka-Łobko

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 158 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do DUUE
Data dodatnia: 11-01-2019 / Rozmiar pliku: 72 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE
Data dodatnia: 16-01-2019 / Rozmiar pliku: 69 kB

Zmiany specyfikacji UWAGA: Ważne!

Zmiana SIWZ
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 490 kB
Zmieniona SIWZ- tekst jednolity
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 416 kB
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz oferty
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 58 kB
Zmiana SIWZ II
Data dodatnia: 10-01-2019 / Rozmiar pliku: 489 kB
Zmiana SIWZ-III-zmiana terminu składania ofert
Data dodatnia: 11-01-2019 / Rozmiar pliku: 500 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 416 kB
Załącznik nr 1.1 i 1.2 do SIWZ-OPZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 923 kB
Załącznik nr 3 do SIWZ- grupa kapitałowa
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 20 kB
Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 486 kB
Załącznik nr 5 do SIWZ-JEDZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 90 kB
Załączniki 6 i 7 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 43 kB
Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 56 kB
Załącznik nr 3 do umowy- Klauzula poufności
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 20 kB
Klucz publiczny
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 1 kB
Adres skrzynki E-PUAP
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 13 kB

Odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia treści SIWZ
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 479 kB
Termin wizji lokalnej- Nisko/Stalowa Wola
Data dodatnia: 10-01-2019 / Rozmiar pliku: 443 kB
Wyjaśnienia treści SIWZ- II
Data dodatnia: 15-01-2019 / Rozmiar pliku: 567 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
Data dodatnia: 21-01-2019 / Rozmiar pliku: 491 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube