Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2019-01-02 15:05 przez Specjalista Eliza Piętka
Zmodyfikowane 2019-01-02 15:05 przez Specjalista Eliza Piętka
Termin składania ofert: 2019-01-18 12:00
Oddział Regionalny w Gdyni
Numer postępowania: OG-ZP.7720.49.2018

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2019-01-02
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Częściowe roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni, ul. M. Curie Skłodowskiej 19 - zadanie GD V17  .    

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejNIE
Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiTermin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert i nie może być dłuższy niż do 30.09.2019 r. od dnia wprowadzenia na teren budowy.
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1)        Cena brutto oferty - 60% kryterium C;

2)        Okres gwarancji -  20% kryterium G;

3)        Serwis -20% kryterium S.

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

  Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest sekretarz komisji przetargowej: Pani Eliza Piętka.

Miejsce i termin składania ofertKancelaria AMW OReg. w Gdyni, parter, pokój nr 20
ul. Marii Curie Skłodowskiej 19, 81 - 231 Gdynia

Termin: 2019-01-18 godz. 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofertAMW OReg Gdynia, III piętro, p.318
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia

Termin: 2019-01-18 godz. 12:30

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 425 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ + załączniki 1,2,3,8 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 417 kB
Załacznik nr 4 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 408 kB
Załacznik nr 5 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 824 kB
Załacznik nr 6 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 238 kB
Załacznik nr 7 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 10951 kB
Załacznik nr 7 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 24253 kB
Załacznik nr 7.2 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 11005 kB
Załacznik nr 7.3 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 1017 kB
Załacznik nr 7.4 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 638 kB
Załacznik nr 7.5 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 33585 kB
Załacznik nr 7.6 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 5730 kB
Załacznik nr 7.7 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 49091 kB
Załacznik nr 7.8 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 49091 kB
Załacznik nr 7.9 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 8415 kB
Załacznik nr 7.11 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 22200 kB
Załacznik nr 7.12 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 2455 kB
Załacznik nr 7.13 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 1984 kB
Załacznik nr 7.14 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 160 kB
Załacznik nr 7.15 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 3396 kB
Załacznik nr 7.16 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 2210 kB
Załacznik nr 7.17 do SIWZ
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 4046 kB
Załaczniki nr 1,2,3,8 do SIWZ w wesrcji do edycji
Data dodatnia: 02-01-2019 / Rozmiar pliku: 55 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia
Data dodatnia: 18-01-2019 / Rozmiar pliku: 42 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube