Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2019-01-08 12:06 przez Starszy Specjalista Ewelina Gulewicz
Zmodyfikowane 2019-01-25 13:59 przez Starszy Specjalista Ewelina Gulewicz
Termin składania ofert: 2019-01-23 11:00
Oddział Regionalny w Olsztynie
Numer postępowania: OO-ZP.7720.57.2018

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2019-01-08
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Remont kwater i lokali mieszkalnych, w podziale na 22 części

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Olsztynie
ul. Kasprowicza 1
10-219 Olsztyn

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

1)      Część 1: Braniewo ul. Plac Strażacki 22 m 3;

2)      Część 2: Bartoszyce ul. Gosiewskiego 4 m 2;

3)      Część 3: Bartoszyce ul. Wyszyńskiego9B m 14;

4)      Część 4: Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 15A m 8;

5)      Część 5: Gołdap ul. Żeromskiego 12 m 9;

6)      Część 6: Gołdap ul. Żeromskiego 12 m 29;

7)      Część 7: Giżycko ul. Moniuszki 4 m 49;

8)      Część 8: Giżycko ul. Nowowiejska 8A m 3;

9)      Część 9: Elbląg ul. Kosynierów Gdyńskich 51 m 5;

10)  Część 10: Elbląg ul. Lotnicza 13 m 13;

11)  Część 11: Elbląg ul. Lotnicza 11 m 7;

12)  Część 12: Elbląg ul. Lotnicza 11A m 48;

13)  Część 13: Elbląg ul. Mickiewicza 29 m 10;

14)  Część 14: Elbląg Al. Grunwaldzka 129 m 7;

15)  Część 15: Hajnówka ul. Armii Krajowej 2 m 2;

16)  Część 16: Morąg ul. Leśna 46 m 33;

17)  Część 17: Orzysz ul. Osiedle Robotnicze 6 m 12;

18)  Część 18: Orzysz ul. Wojska Polskiego 70 m 39;

19)  Część 19: Węgorzewo ul. Jana Pawła II 2 m 15;

20)  Część 20: Węgorzewo ul. Jana Pawła II 6 m 15;

21)  Część 21: Węgorzewo ul. Jana Pawła II 6 m 22;

22)  Część 22: Węgorzewo ul. Prusa 4 m 2.

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiMaksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

1)  cena brutto oferty - waga 60 %,

2)  udzielona gwarancja – waga 20%;

3)  termin realizacji zamówienia – waga 20%;

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

sekretarz komisji przetargowej - Ewelina Gulewicz, dzp.ol@amw.com.pl

Miejsce i termin składania ofertKancelaria - pokój 113
10-219 Olsztyn ul. Kasprowicza 1

Termin: 2019-01-23 godz. 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofertpokój 233 - sala konferencyjna
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalnyw Olsztynie ul. Kasprowicza 1 10-219 Olsztyn 

Termin: 2019-01-23 godz. 12:00

Treść ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 658 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 312 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 823 kB
przedmiary robót
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 9454 kB
STWOIR
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 687 kB
Isototne Postanowienia Umowy
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 395 kB
Załączniki - wersja edytowalna
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 46 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofert
Data dodatnia: 25-01-2019 / Rozmiar pliku: 382 kB
zestawienie złożonych ofert
Data dodatnia: 25-01-2019 / Rozmiar pliku: 18 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube