Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2019-01-08 12:46 przez Starszy Specjalista Ewelina Gulewicz
Zmodyfikowane 2019-01-16 14:38 przez Starszy Specjalista Ewelina Gulewicz
Termin składania ofert: 2019-01-16 11:00
Oddział Regionalny w Olsztynie
Numer postępowania: OO-ZP.7720.59.2018

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2019-01-08
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawa żaluzji pionowych (wertikali)

Rodzaj zamówieniadostawy
ZamawiającyOddział Regionalny w Olsztynie
ul. Kasprowicza 1
10-219 Olsztyn

e-mail
Zakres wartościponiżej 30 000 €
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejNIE
Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiMaksymalnie 14 dni od dnia zawarcia umowy
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

1) Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia - 60%;

2) Terminu wykonania - 20%;

3) Czas reakcji serwisowej - 20%.

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Sekretarz komisji przetargowej - Ewelina Gulewicz, dzp.ol@amw.com.pl

Miejsce i termin składania ofertKancelaria - pokój 113
10-219 Olsztyn ul. Kasprowicza 1

Termin: 2019-01-16 godz. 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofertpokój 233 - sala konferencyjna
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalnyw Olsztynie ul. Kasprowicza 1 10-219 Olsztyn 

Termin: 2019-01-16 godz. 12:00

Treść ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 700 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 415 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 695 kB
Isotne Postanowienia Umowy
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 395 kB
Załączniki - wersja edytowalna
Data dodatnia: 08-01-2019 / Rozmiar pliku: 43 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
Data dodatnia: 16-01-2019 / Rozmiar pliku: 585 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube