Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2019-01-09 12:11 przez Specjalista Barbara Czarnecka-Łobko
Zmodyfikowane 2019-01-24 13:04 przez Specjalista Barbara Czarnecka-Łobko
Termin składania ofert: 2019-01-24 12:00
Oddział Regionalny w Lublinie
Numer postępowania: OL-ZP.7720.12.2018

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2019-01-09
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Remont balkonów w Grójcu przy ul. Zastacyjnej 6J

Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
ZamawiającyOddział Regionalny w Lublinie
ul. Łęczyńska 1
20-309 Lublin

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejNIE
Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjirozpoczęcie 15.05.2019 r. zakończenie 14.08.2019 r.
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena waga- 60%

Okres gwarancji waga - 40%

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

1)      sekretarz komisji przetargowej: Barbara Czarnecka-Łobko w sprawach proceduralnych

2)      przewodniczący komisji: Maria Danielak w sprawach merytorycznych

Miejsce i termin składania ofertAgencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie, pok. nr 22 - Kancelaria (parter)
ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin

Termin: 2019-01-24 godz. 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofertAgencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie, pok. 108 - Sala konferencyjna ( I piętro)
ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin

Termin: 2019-01-24 godz. 12:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 276 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 349 kB
Załacznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 48 kB
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 19 kB
Załącznik nr 3 do SIWZ- Grupa kapitałowa
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 17 kB
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 558 kB
Załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiar
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 486 kB
Załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiar w formacie.ath
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 22 kB
Załącznik nr 6 do SIWZ- STWiOR
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 1139 kB
Załącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz pracowników
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 19 kB
Załącznik nr 8 do SIWZ-OPZ
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 545 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
Data dodatnia: 24-01-2019 / Rozmiar pliku: 459 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube