Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2019-01-09 14:40 przez Starszy Specjalista Alicja Lisiecka
Zmodyfikowane 2019-01-16 07:40 przez Starszy Specjalista Alicja Lisiecka
Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Numer postępowania: OB-ZP.7729.2.2018/19/2018

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2019-01-09
Tryb zamówieniaZamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Przedmiot zamówienia

Usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy

Rodzaj zamówieniausługi
ZamawiającyOddział Regionalny w Bydgoszczy
ul. Gdańska 163a
85-915 Bydgoszcz

e-mail
Zakres wartościkwota ≥ od kwoty określonej w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

I część – Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości znajdujących się
w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego
w Bydgoszczy

II część – Usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (wraz z konserwacją).

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjido 31.12.2019 r.
WadiumCz. I - 15000, Cz. II - 60
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Cena - 70%

Czas dojazdu grupy interwencyjnej - 30%

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Alicja Lisiecka - sekretarz komisji przetargowej

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 130 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 947 kB
Tabela A i B - Cz. I
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 1397 kB
Załącznik nr 5 w pdf
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 84 kB
Załącznik nr 5 - xml
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 134 kB
Adres skrzynki ePUAP
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 13 kB
Klucz publiczny
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 1 kB
Tabela A - Część II
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 432 kB
Załączniki w wersji edytowalnej
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 152 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
Data dodatnia: 16-01-2019 / Rozmiar pliku: 1436 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube