Zamówienia publiczne z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Utworzone 2019-01-09 15:43 przez Główny Specjalista Joanna Majdan
Zmodyfikowane 2019-01-31 10:25 przez Główny Specjalista Joanna Majdan
Uwaga, nowy termin składania ofert
Termin składania ofert: 2019-01-30 11:00
Biuro Prezesa AMW
Numer postępowania: BP-DZP.7720.86.2018/98/2018

Zamówienie aktualne (przed upływem składania ofert/wniosków)

Data zamieszczenia zamówienia2019-01-09
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Biura Prezesa i Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w podziale na 2 części:

Część 1: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla Oddziału Regionalnego w Warszawie;

Część 2: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1.1.(część 1) i 1.2 (część 2) do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówieniadostawy
ZamawiającyBiuro Prezesa AMW
ul. Nowowiejska 26a
00-911 Warszawa

e-mail
Zakres wartościpowyżej 30 000 € do kwot określonych w art. 11 ust. 8
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejTAK
Oferty częściowe

Część 1: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla Oddziału Regionalnego w Warszawie;

Część 2: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNIE
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Termin realizacjiDla części 1 i 2: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy
Wadiumnie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

W zakresie części 1 i 2:

1)   cena brutto oferty (C) - waga 60 %

2)   termin realizacji poszczególnych zamówień (T) - waga 40 %

Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNIE
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)do pobrania w pliku poniżej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami

Sekretarz postępowania - Pani Joanna Majdan

Miejsce i termin składania ofertAgencja Mienia Wojskowego - Kancelaria Jawna

ul. Nowowiejska 26A

00-911 Warszawa

parter, pokój nr 022Termin: 2019-01-30 godz. 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofertBiuro Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa

Termin: 2019-01-30 godz. 11:30

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.01.2019r.
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 285 kB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.01.2019r.
Data dodatnia: 17-01-2019 / Rozmiar pliku: 113 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.01.2019r.
Data dodatnia: 21-01-2019 / Rozmiar pliku: 296 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.01.2019r.
Data dodatnia: 24-01-2019 / Rozmiar pliku: 112 kB

Zmiany specyfikacji UWAGA: Ważne!

Zmiana treści SIWZ z dnia 17.01.2019r
Data dodatnia: 17-01-2019 / Rozmiar pliku: 548 kB
Zmiana treści SIWZ z dnia 21.01.2019r.
Data dodatnia: 21-01-2019 / Rozmiar pliku: 544 kB
Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ z dnia 24.01.2019r.
Data dodatnia: 24-01-2019 / Rozmiar pliku: 600 kB
Załącznik 2a - Formularz asortymentowo-cenowy-część 1-nowa wersja
Data dodatnia: 24-01-2019 / Rozmiar pliku: 23 kB
Załącznik 2b - Formularz asortymentowo-cenowy -część 2-nowa wersja
Data dodatnia: 24-01-2019 / Rozmiar pliku: 86 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ.docx
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 443 kB
Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część 1
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 325 kB
Załącznik nr 1.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - część 2
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 344 kB
Załącznik nr 2 do SIWZ - FO
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 55 kB
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 57 kB
Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa Kapitałowa
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 58 kB
Załązcnik nr 5 do SIWZ - Wzór Umowy - część 1
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 318 kB
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy - część 2
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 318 kB
Załącznik 2a - Formularz asortymentowo-cenowy - część 1
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 23 kB
Załącznik 2b - Formularz asortymentowo-cenowy -część 2
Data dodatnia: 09-01-2019 / Rozmiar pliku: 86 kB

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ z dnia 24.01.2019r.
Data dodatnia: 24-01-2019 / Rozmiar pliku: 600 kB

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
Data dodatnia: 31-01-2019 / Rozmiar pliku: 367 kB

Biuro Prezesa AMW
w Warszawie

Biuletyn Informacji
Publicznej

  • Biuletyn Informacji Publicznej

Nasze profile

  • Facebook
  • YouTube